Controls

Controls aglomerat

Control discos

Granulometria

Dimensional

Físics

Contingut en TCA

Dimensionals

Físics

Control visual

Sensorial

Contingut en TCA

Controls durant el procés de fabricació

Físics

Dimensionals

Sensorials

Control del producte( qualitat tap, marcatge, tractament)