Forma de treball

Esterilització granulat

S’aplica sobre el granulat vapor d’aigua a pressió que permet alliberar del granulat els compostos volàtils (TCA) i a eliminar els microorganismes que hi poden estar presents, evitant l’aparició futura del TCA.

Avantatges dels motllos unitaris :

 • Menys dispersió del pes
 • Uniformitat a la línea alhora d’embotellar els taps

Fabricació del mànec

Es fabrica el mànec a partir de MOLTLLOS UNITARIS, es disposa el granulat amb cola de prepolímer de poliuretà i mitjançant la pressió i temperatura s’aglutina.

Aquest procés permet:

 • Reduir el contingut d’haloanisols
 • Homogeneitzar sensorialment el granulat
 • Controlar la humitat

Selecció electrònica discos

La màquina electrónica selecciona els discs segons la seva qualitat visual i descarta els discos amb defectes no aptes per la fabricació del tap.

La selecció es realitza segons la qualitat final del tap.

Control periòdic de:

 • Qualitat de cada sortida conforme a les mostres patró

Encolat discs – mànec

Procés segons el qual s’enganxen els dos discos entre si i els discs al mànec. La cola que s’utilitza és cola de poliuretà i resten al forn el temps i la temperatura suficient per garantir un correcte encolat. 

Controls periòdics de:

 • Desencolat, prova de bullida
 • Descentrats

Esmeril

Es poleix i rebaixa el tap fins a la mida requerida.

Control periòdic de:

 • Altura, diàmetre
 • Bisel i gruix del disc
 • Rugositat de tap

Selecció manual del tap

Una acurada selecció final per tal de descartar taps amb defectes crítics. 

Control periòdic:

 • Qualitat conforme i absència de defectes crítics

Marcat

El marcatge es realitza a foc, marcant el cap, costat i disc seguint les especificacions dels nostres clients.

Control periòdic:

 • Marques conformes i ben definides

 

Tractament

Es carreguen els taps en un bombo rotatori, s’extrau la pols i per pulverització s’aplica sobre la superficie dels taps un elastòmer de silicona monocomponent.

Avantatges:

 • La rotació permet una correcta i uniforme distribució del producte
 • La dosi és l’adequada per facilitar el procés d’embotellat i posterior desembotellat

 

Comptatge i envasat

Una vegada tractats, es compten els taps i es disposen en bosses de 1.000 i en caixes de cartró de 3.000 taps. 

Control:

 • Es realitza el control final abans de l’expedició dels taps, per fer l’informe de qualitat que adjuntem amb el lot de taps.